ปัจจุบันเกมที่สนับสนุนเสมือนจริง (VR) คืออะไร
- Jun 01, 2018 -

เทคโนโลยี Microvision ยึดกลยุทธ์ "โฟกัส" ในด้านของการศึกษา VR มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา VR ไม่เพียงแต่ในระดับบนของโรงเรียนประถมศึกษา


VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg


ในด้านของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยม แต่ ในทางปฏิบัติการศึกษาอาชีวศึกษาเช่นปิโตรเลียม ติดตาม การแพทย์ เครื่องจักร รถยนต์ และอุตสาหกรรม
ในฟิลด์ เราได้ทำสำเร็จเพื่อป้องกันการรบกวนจากส่วนอื่น ๆ ของ VR และพยายามรักษาชั้นนำของเราที่มีอยู่ และส่งเสริมการศึกษา VR แรง ๆ
เหนียน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการร่วมกันความสมดุลของทรัพยากรทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา


Related Products